Skúsenosti z prevádzky.

Skúsenosti s prevádzkovaním biomasových kotlových systémov

Najväčším doteraz zrealizovaným projektom spoločnosti DATAHERM je projekt rekonštrukcie kotolne v meste Nová Dubnica. Ide o projekt s najvyšším inštalovaným výkonom biomasových kotlov (celkový inštalovaný výkon 16 MW) na spaľovanie mokrej drevnej štiepky, pre komunálnu sféru v rámci Slovenska.

Sme kvalifikovanými odborníkmi v oblasti energetiky. Dodaním 24 kotlových systémov na biomasu na Slovensko a viacročným prevádzkovaním biomasových kotlových systémov v meste Nová Dubnica sme získali neoceniteľné skúsenosti s najmodernejšou variabilnou technológiou JUSTSEN.

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL