Skúsenosti z Novej Dubnice

V oblasti technológii na výrobu tepla pôsobí naša spoločnosť aktívne od roku 1999. Ako výhradný zástupca dánskej spoločnosti JUSTSEN sme dodali a nainštalovali na Slovensku 24 kotlových a riadiacich systémov.

Najvyšší inštalovaný výkon kotlov na spaľovanie mokrej drevnej štiepky v centrálnom zdroji tepla pre komunálnu sféru v rámci Slovenska má mesto Nová Dubnica. Projekt a realizáciu rekonštrukcie kotolne vykonala práve naša spoločnosť Datatherm. Celkový inštalovaný výkon biomasových kotlov je 16 MW.

Významné udalosti

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL