Technická a investičná príprava projektu

Pre stabilizovanie ceny tepla a pokračovanie v začatej rekonštrukcii sa ako najoptimálnejšie riešenie ukazovala zmena palivovej základne tepelného zdroja z plynu na cenovo výhodnejšiu drevnú štiepku. Generálnym dodávateľom a garantom projektu je spoločnosť DATAHERM. Finančné prostriedky sú čerpané z vlastných a úverových zdrojov a taktiež zo štrukturálnych fondov EÚ.

Pre zmenu palivovej základne bola navrhnutá zmena dvoch plynových kotlov OKP 10 H s jednotkovým výkonom 11,2 MW na biomasové kotly spaľujúce drevnú štiepku od dánskej spoločnosti JUSTSEN vybavené najmodernejšou variabilnou technológiou.

Projekt je rozdelený na dve etapy:

1. ETAPA – rok 2004

 • Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a projektovej dokumentácie realizačnej
 • Demontáž plynového kotla OKP 10 H
 • Inštalácia kotla BK1 spoločnosti JUSTSEN na spaľovanie drevnej štiepky o menovitom výkone 7 MW s transportným systémom paliva a popola
 • Demontáž nepotrebnej technológie a strojovne a vybudovanie sila pre štiepku
 • Vybudovanie dočasnej skládky drevoštiepky
 • Montáž mostovej váhy , vybudovanie pracoviska na zisťovania vlhkosti paliva

Kotol BK1 bol uvedený do skúšobnej prevádzky 17. decembra 2004 a počas jeho úspešnej prevádzky bol v mesiacoch január až apríl 2005 pomer vyrobeného tepla z biomasy až 54% z celkového vyrobeného tepla.

2. ETAPA – rok 2005,2006

 • Demontáž plynového kotla OKP 10 H
 • Inštalácia kontajnerovej jednotky BK5 spoločnosti JUSTSEN na spaľovanie drevnej štiepky o menovitom výkone 2 MW
 • Inštalácia kotla BK2 spoločnosti JUSTSEN na spaľovanie drevnej štiepky o menovitom výkone 7 MW
 • Vybudovanie zastrešeného skladu paliva
 • Vybudovanie pracoviska na spracovanie drevnej hmoty – štiepkovanie

Po uvedení zvyšných dvoch biomasových kotlov do prevádzky predstavoval pomer vyrobeného tepla z biomasy v mesiacoch máj – december 2005 už 99% z celkového vyrobeného tepla.

Technológia hardwaru a softwaru v rámci riadenia technologického procesu výroby tepla z biomasy a centrálneho dispečingu bola vyvinutá spoločnosťou DATAHERM.


Skúsenosti z Novej Dubnice
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL