Skúsenosti z prevádzky spaľovania biomasy

Centrálny zdroj tepla v meste Nová Dubnica má po inštalovaní biomasových kotlov (celkový inštalovaný výkon 16 MW) jednu z najmodernejších technológii na výrobu a dodávku tepla do mestskej siete. Počiatočnú opatrnosť akcionárov spoločnosti TERMONOVA, a.s. vystriedalo nadšenie z výborných prevádzkových, ekologických a ekonomických výsledkov plne automatizovanej dánskej technológie JUSTSEN.

Prevádzkové skúsenosti s technológiou JUSTSEN

 • Bezporuchovosť komponentov kotlových systémov na biomasu
 • Účinnosť biomasových kotlov viac ako 86 % pri 50 % obsahu vody
 • Kontinuálne riadenie výkonu v rozsahu 20 – 110 % menovitého výkonu pri účinnosti viac ako 86 %
 • Obmedzenie výroby tepla z plynu na minimum (do -22°C pokrytie celkovej potreby tepla z biomasy)
 • Kotlový systém JUSTSEN je plne automatizovaný a tým sa dosiahla úspora v počte obsluhujúcich pracovníkov kotolne

Skúsenosti s technológiou JUSTSEN z  ekologického hľadiska

 • Výrazné zredukovanie emisií v porovnaní s legislatívnymi normami
 • Výrazná úspora CO2 s možnosťou následného predaja
Emisie (mg/Nm3)CONOxTZLTOC
Namerané hodnoty na BK1112169501,6
Emisné limity v SR 25065010050

V tabuľke sú porovnané hodnoty emisií, nameraných na biomasovom kotle BK1 v Novej Dubnici o menovitom výkone 7 MW s hodnotami stanovenými zákonnými predpismi v SR odpovedajúce menovitému výkonu 7 MW.

Skúsenosti s technológiou JUSTSEN z  ekonomického hľadiska

 • Stabilizovanie ceny tepla na výstupe pre konečného spotrebiteľa
 • Nižšie variabilné náklady na palivo
 • Možnosť predaja ušetrených emisií CO2
 • Úspora finančných prostriedkov pre dokončenie nevyhnutnej rekonštrukcie rozvodov tepelného hospodárstva mesta


Skúsenosti z Novej Dubnice

 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL