Významné udalosti v Novej Dubnici

Veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Rodolphe Maeker Vellee navštívil CZT v Novej Dubnici.

V pondelok dňa 18. júna 2007 navštívil CZT v meste Nová Dubnica mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku pán Rodolphe Vallee.

Významného hosťa privítal v CZT riaditeľ spoločnosti DATATHERM pán Štefan Smrekovský, ktorý ho oboznámil s výrobou a dodávkou tepla v  meste Nová Dubnica a predstavil mu úspešný projekt rekonštrukcie kotolne so zmenou a doplnením palivovej základne zo zemného plynu na drevnú štiepku.

Pána veľvyslanca počas prehliadky CZT zaujala variabilná dánska technológia JUSTSENpozitívne skúsenosti získané počas jej viacročného prevádzkovania. Rodolphe Valle ocenil environmentálny charakter projektu so zameraním na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a priaznivé ekonomické ukazovatele (stabilizovanie ceny tepla a zníženie tepelných strát na tepelných rozvodoch v meste).

Pán veľvyslanec vyzdvihol aj obetavú a cieľavedomú prácu všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na tomto úspešne zrealizovanom projekte.

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL