Kotol JUSTSEN pre SES Tlmače, a.s.

Na konci mája tohoto roku firma DATATHERM ukončila realizáciu projektu na dodávku vysokotlakého biomasového kotlového systému JUSTSEN o menovitom výkone 8,0 MW pre firmu SES Tlmače, a.s..

Automatický vysokotlaký kotol JUSTSEN bude vyrábať teplo pre potreby výrobného závodu z energetickej drevnej štiepky. Okrem dodávky, montáže a uvedenia diela do prevádzky s komplexným preskúšaním a zaškolením obslužného personálu zabezpečila firma DATATHERM aj projekčnú činnosť. Počas skúšobnej prevádzky biomasového kotlového zariadenia boli vykonané emisné merania pri menovitom výkone kotla, ktoré preukázali dosahovanie výrazne nízkych emisných hodnôt a priaznivý vplyv technológie na životné prostredie.

Výsledky merania

Vysokotlaký biomasový kotol BK s menovitým výkonom 8,0 MW

Emisie (mg/Nm3)CONOxTZLTOC
Namerané hodnoty na BK1362453316
Emisné limity v SR 25065015050
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL