Kotly JUSTSEN na energetickú slamu

Variabilné biomasové kotlové systémy JUSTSEN o celkovom inštalovanom výkone 2 x 4,0 MW dodala firma DATATHERM pre najväčšie trenčianske sídlisko Juh, ktoré bude ako prvé v strednej Európe vykurované slamou.

Ide o projekt s najvyšším celkovým inštalovaným výkonom biomasových kotlových systémov na výrobu tepla z energetickej slamy. na Slovensku. Biomasové kotlové systémy JUSTSEN sú nadimenzované na spaľovanie slamy (obilná, repková) a použitá najmodernejšia variabilná technológia s navrhnutými dopravnými systémami poskytujú investorovi, firme Služby pre bývanie, s.r.o., možnosť prispôsobiť sa v budúcnosti takému druhu paliva, ktoré bude na trhu najdostupnejšie a za najvýhodnejšiu cenu. Vďaka päť komorovému výmenníku s núteným odsávaním spalín budú biomasové kotlové zariadenia pri spaľovaní slamy dosahovať účinnosť 89%.

Dôležitým impulzom pre investovanie do modernej biomasovej technológie JUSTSEN na výrobu tepla zo slamy bola najmä rastúca cena zemného plynu a snaha o efektívnu výrobu tepla pri dodržaní prísnych emisných limitov stanovených slovenskou legislatívou. Cieľom projektu je dlhodobé stabilizovanie ceny tepla pre konečných spotrebiteľov. Návratnosť investície, aj napriek tomu, že bola financovaná z vlastných zdrojov bez čerpania štrukturálnych fondov, sa odhaduje na osem rokov.

Napísali o nás:

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL