Výroba tepla z biomasy

Dodávky

Dodávame komplexné technológie na výrobu tepla a elektrickej energie z biomasy. Kotlové systémy JUSTSEN sú dodávané na miesto určenia v dohodnutom termíne podľa požiadavky zákazníka. Sú plne automatizované s občasnou obsluhou.

Výkon kotlov je riadený kontinuálne v rozsahu 20% - 100% menovitého výkonu. Sériová výroba kotlov pokrýva tepelný výkon v rozsahu od 0,2MW do 15MW. Kotlové systémy využívajú najmodernejšiu variabilnú technológiu spoločnosti JUSTSEN.

Dodávame komplexné biomasové kotlové systémy na kľúč::


ponúkane služby
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL