Výroba tepla z biomasy

Montáž

Dodané kotlové systémy JUSTSEN pozostávajú z jednotlivých komponentov a zariadení s príslušenstvom. Po vykonaní nevyhnutných stavebných úprav sú kotlové systémy montované na mieste určenia. Vďaka menším rozmerom a nižšej hmotnosti je možné umiestniť technológiu JUSTSEN do existujúcich priestorov a ušetriť stavebné náklady.

V oblasti biomasových technológii na výrobu tepla z biomasy zabezpečujeme:


ponúkane služby
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL