Výroba tepla z biomasy

Projektovanie

Správne vypracovaná projektová dokumentácia je základom úspechu a spokojnosti zákazníka. Poskytujeme komplexné riešenia a služby v oblasti spracovania projektovej dokumentácie. Pri prvom kontakte so zákazníkom sa snažíme vžiť do jeho pozície, získať potrebné informácie a na základe technických, stavebných a priestorových požiadaviek navrhneme najoptimálnejšie riešenie.

Ponúkame komplexné riešenia a služby:

 • vypracovanie projektového zámeru
  • návrh vhodného typu paliva
  • návrh optimálneho výkonu kotlového systému pre dosahovanie vysokej účinnosti systému
  • vykonanie ekonomickej analýzy (návratnosť investícií, ekonomické prínosy)
  • návrh spôsobu financovania (komerčné úvery, štrukturálne fondy)
  • zhodnotenie environmentálnych dopadov z hľadiska ochrany životného prostredia
 • spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • spracovanie realizačnej dokumentácie

ponúkane služby
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL