Výroba tepla z biomasy

Záručný a pozáručný servis

Spokojnosť zákazníkov je jedným zo základných princípov našej spoločnosti. Predajom a nainštalovaním kotlového systému starostlivosť o našich zákazníkov nekončí. Pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky systému a dosahovanie vysokej účinnosti biomasových kotlov zabezpečujeme poradenskú činnosť, odborné zaškolenie obsluhy, záručný a pozáručný servis. Lehota nástupu na identifikáciu poruchy je do 24 hodín.

V rámci komplexných služieb ponúkame našim zákazníkom nepretržité pripojenie na dispečerské pracovisko v sídle našej firmy, kde takýmto spôsobom zabezpečujeme monitoring a servis z jednotlivých tepelných zdrojov. Po prijatí alarmu z ktorejkoľvek kotolne systém následne vytočí - prezvoní cez modem na určené tel. číslo mobilu, čím bude servisný technik okamžite upozornený na poruchu vyžadujúcu zásah obsluhy.

ponúkane služby
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL