Meranie a regulacia

Riadiace systémy a zariadenia na meranie a reguláciu sú vyvíjané a vyrábané s využitím najmodernejších technológií v komunikačných systémoch a spĺňajú súčasné  normy.

 • DTG - Galvanický oddeľovač digitalných signálov
 • DTH - Kontaktný regulátor hladiny kvapalín
 • DTP - Poistkový modul s indikáciou prerušenia poistky
 • DTPS - Stabilizovaný zdroj
 • DTR 010-KR - Tacho-relé, kontrola nastavených otáčok
 • DTR - Reléový modul
 • PSDP - Zdroj pre napájanie detektorov plynu
 • RVP01 - Prevodnik teploty
 • RVP03 - Prevodník teploty
 • RVT 20, RVT 21 - Priestorove snímače teploty
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL