DTG

Galvanický oddeľovač digitálnych signálov 230V ef

  • Vhodný na galvanické oddelenie digitálnych vstupov riadiacich systémov od výstupov rôznych zariadení, napájaných striedavým napätím 230V a nižším
  • Sledovanie výpadku fáz vo viacfázových napäťových sústavách
  • Možnosť priamej montáže na lištu DIN DTG08.1

Základné technické údaje

Vstupné napätie max. 250Vef
Výstupné napätie 12 až 48V
Výstupný prúd max 100mA
Impulzný prúd max 0,5A
Hysterézia min 80V
Svorkovnice WAGO - maximálny prierez vodiča 2,5 mm
Časová odozva min. 0,2s
Vyhotovenie Plastový rám WAGO s úchytkami na lištu
DIN, určené na montáž do rozvádzačov NN
Vstupný prúd 4mA +/- 20%
Prostredie obyčajné 3.1.x
Rozmery VxŠxH (mm) DTG 08.1 - 75 x 115 x 40
DTG 08.3 - 75 x 50 x 40

pdf ( 461 kB) katalogov list

ostatné zariadenia pre meranie a reguláciu
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL