DTH

Kontaktný regulátor hladiny kvapalín

  • regulácia hladiny pitnej a úžitkovej vody
  • riadenie čerpadla pri odčerpávaní, alebo načerpávaní vody do nádrže
  • zabezpečenie čerpadla proti chodu bez vody
  • signalizácia stavu hladiny, alebo zaplavenia sledovaných priestorov (výmenníkové stanice, kotolne a iné.)

Elektródové zariadenie DTH 12.. slúži na spínanie, alebo rozpínanie elektrických obvodov v závislosti na výške hladiny kvapaliny. DTH12.. je principiálne a konštrukčne riešený na báze moderných prvkov. Elektródy sú napájané striedavým signálom, čím sa zabraňuje ich elektrolýze.

pdf ( 618 kB) katalogov list

ostatné zariadenia pre meranie a reguláciu
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL