DTPS

Stabilizovaný zdroj 5, 10W / 12, 24V

 • Na napájanie prevodníkov typu DTC, GH, MERET,...
 • Na napájanie digitálnych riadiacich systémov a iných zariadení (maximálny príkon 10W)
 • Konštrukčne riešený pre použitie v rozvádzači (prevedenie...R)
 • Konštrukčne riešený pre použitie v priemyselnom prostredí (prevedenie...K)
 • Stabilizovaný zdroj 230V / 24V

Základné technické údaje

Vstupné napätie 230 V / 50 Hz
Výstupné napätie 12V alebo 24V
Výstupný prúd max 1A podľa výkonu
Činiteľ stabilizácie < 120mV
Zvlnenie výstupného napätia 0,08V max
Ďalšie funkcie nadprúdová ochrana
tepelná ochrana
signalizácia prerušenia poistky
Vyhotovenie K. Plastová skrinka
R. Rám WAGO.
Krytie K: IP-54
R: IP-20
Svorkovnice CMM 5/3, 5/2 - maximálny prierez vodiča 2,5 mm
Prostredie K: Aktívne 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
R: Obyčajné 3.1.x
Rozmery V x Š x H (mm) DTPS R: 75 x 64 x 60
DTPS K: 100 x 100 x 50

pdf ( 628 kB) katalogov list

ostatné zariadenia pre meranie a reguláciu
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL