RVT 20, RVT 21

Priestorové snímače teploty (pre vonkajšie a vnútorné prostredie)

sú dodávané s nasledujúcimi meracími čidlami:

  • Platinové Pt100, Pt500 podľa normy DIN 43760
  • Niklové 5000 a 6180 ppm/K, 1 - kOhm DIN IEC 751 štandardne osadené meracími čidlami triedy presnosti B

Skrinka snímača teploty RVT 20,21 je vyrobená z ľahkej zliatiny hliníka krytím IP65. Pri variante s prúdovým výstupným signálom je pripojovacia svorkovnica nahradená prevodníkom s výstupným prúdom ±20mA v dvojvodičovom zapojení.

Priestorové snímače teploty RVT 20,21 môžu pracovať v teplotnom rozsahu od -50°C do +120°C.

Základné technické údaje

Napájacie napätie od 12 až 40V DC, výstup chránený proti prepólovaniu napájacieho napätia
Stabilita prevodníka +/- 0,15% z rozsahu za 6 mesiacov
Prúdový výstup 4-20mA , lineárny s teplotou
Trieda presnosti prevodníka +/- 0,1% z nadstaveného rozsahu
Linearita prevodníka +/- 0,1% z nadstaveného rozsahu
Doporučený merací prúd pre odporové snímače Pt 100, Pt500=0,2 až 3mA
Ni 1000 až 10 000=0,2 až 1,5mA
Trieda presnosti meracích odporov pri 0°C Platinové meracie odpory Pt100, Pt500
Trieda A = +/-0,15 °C
Trieda B = +/-0,30 °C
Trieda C = +/-0,60 °C
Niklové meracie odpory
Trieda A = +/-0,15 °C
Trieda B = +/-0,30 °C
Trieda C = +/-0,60 °C
Typy meracích odporov montovaných do priestorových snímačov teploty RVT 20, 21 Platinové meracie odpory
1xPt100/A,B,C - DIN 43760
2xPt100/A,B,C - DIN 43760
1xPt500/A,B,C - DIN 43760
Niklové meracie odpory, 5000 a 6180 ppm/K
Ni 1000/A,B,C - DIN IEC 751
Ni 5000/A,B,C - DIN IEC 751
Ni 10000/A,B,C - DIN IEC 751
Meracie rozsahy pre prúdový výstup -50....+50 °C -10....+40°C 0....+50°C
-30....+50 °C 0....+20°C 0....+80°C

pdf ( 547 kB) katalogov list

ostatné zariadenia pre meranie a reguláciu
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL