Referencie - Slovensko, ostatne

Ostatné zrealizované projekty.
Dodávka a montáž riadiacich systémov, meracej a regulačnej techniky.

OAC VÁHOSTAV BRATISLAVA

Projekt, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky bezobslužného riadenia dvoch kotolní s kaskádovým radením 16 a 18 kotlov o celkovom výkone 1,4 MW.
Pravidelný servis Meracej a Regulačnej techniky

SeVak ŽILINA

Projekt a montáž riadenia čerpacích staníc a vodojemov s bezdrôtovým prenosom informácií do centrálneho dispečingu

VOLKSWAGEN Bratislava

Demontáž, montáž a uvedenie automatizovaného systému riadenia lakovne do prevádzky

VARIAS, a.s. Žilina

Projekt a realizácia EZS, EPS a vstupného kontrolného systému vrátane ozvučenia administratívnej budovy

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

Výroba dispečerského a riadiaceho pracoviska

SLOVENSKÁ POISŤOVŇA ŽILINA

Projekt, dodávka a montáž riadiaceho systému pre riadenie kotolne a vzduchotechniky
Pravidelný servis MaR

OUNZ ŽILINA

Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre riadenie vzduchotechniky a výmenníkovej stanice
Pravidelný servis MaR

MsBP POVAŽSKÁ BYSTRICA

Projekt, dodávka a montáž riadiaceho systému pre dispečerské monitorovanie, riadenie a zabezpečenie kolektorov a technických chodieb

GYMNÁZIUM MATKY ALEXIE

Meranie a regulácia (MaR) pre plynovú kotolňu, vzduchotechniku a fan-coily
Projekt, dodávka a montáž riadiaceho systému pre riadenie plynovej kotolne, VZT a fan-coily

PODZEMNÉ PARKOVACIE GARÁŽE na Uršulínskej ulici V Bratislave

Centrálny riadiaci systém Meranie a regulácia VZT, EPS a EZS (CCTV)
Dodávka a montáž vzduchotechnického zariadenia pre automatické odvetrávanie podzemných garáží
Dodávka a montáž EPS a CCTV

AVENT Slovakia Piešťany (Výrobno – administratívna hala)

Projekt, dodávka a montáž riadiaceho systému pre riadenie plynovej kotolne a vzduchotechniky, technológia plynovej kotolne a príprava teplej úžitkovej vody

VšZP – pobočka MARTIN (Nadstavba a rekonštrukcia VšZP)

Projekt, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky (MaR) a prevádzkového rozvodu silnoprúdu (PRS) pre technologické zariadenia plynovej kotolne

CONTINENTAL – MATADOR s.r.o. PÚCHOV

(Výroba nákladných autoplášťov)
Projekt, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky (MaR) a prevádzkového rozvodu silnoprúdu (PRS) pre technologické zariadenia výmeníkovej stanice

VVaK TREBIŠOV

Projekt a montáž riadenia čerpacích staníc a vodojemov s bezdrôtovým prenosom informácií do centrálneho dispečingu

KBM s.r.o., Žilina, ul. Pri Rajčianke

Oprava plynovej kotolne - projekt, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky a prevádzkového rozvodu silnoprúdu

SPP SERVIS, a.s. BRATISLAVA, Brodské

Montáž chromatografu Daniel 1000
Dodávka a montáž zariadenia

ŠVÚ-Štátny Veterinárny Ústav, Dolný Kubín

Dodávka a montáž elektrického zdrojového agregátu MP 80 I

ČOV ČADCA

Rekonštrukcia a rozšírenie PS 07 – elektročasť a ASRTP
dodávka a montáž káblov a káblových trás

RAJECKÝ STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. RAJEC

(Plynofikácia kotolne a rekonštrukcia ÚK)
Projekt, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky (MaR) a prevádzkového rozvodu silnoprúdu (PRS) pre technologické zariadenia plynovej kotolne

KYSUCKÉ MÚZEUM, Krásno nad Kysucou

(Výstavba plynovej kotolne)
Projekt, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky (MaR) a prevádzkového rozvodu silnoprúdu (PRS) pre technologické zariadenia plynovej kotolne

Bytový dom 42 b.j. Nová Dubnica

Kompletná dodávka, projekt, a montáž teplovodnej odovzdávacej stanice tepla vrátane MaR a prevádzkového rozvodu silnoprúdu (PRS) a riadiaceho systému Honeywell

SÚDST ŽILINA - Skúšobná hala Závodie

projekt, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky (MaR) a prevádzkového rozvodu silnoprúdu (PRS) pre technologické zariadenia plynovej kotolne

OBCHODNÝ DOM firmy KORATEX,Bratislava

Meranie a regulácia pre stavbu „Obchodný dom firmy KORATEX“
Meracia a regulačná technika a prevádzkový rozvod silnoprúdu pre plynovú kotolňu a vzduchotechnické zariadenia

OFZ ŠIROKÁ

Inštalácia centrálneho riadiaceho systému zavážania surovín
Inštalácia staníc riadiaceho systému zavážania surovín
Inštalácia pracoviska operátora riadiaceho systému zavážania surovín

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL