Najvýznamnejšie referencie na Slovensku

Dodávka a montáž riadiacich systémov, meracej a regulačnej techniky.

Riadiace systémy a zariadenia na meranie a reguláciu sú taktiež použíté vo významných biomasových projektoch.

SPARTAN TRNAVA, SWEDWOOD SLOVAKIA, s r.o.

Doplnenie strojovne kotolne o technologické časti a napojenie lisov
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky a riadiaceho systému
Dodávka a montáž centrálneho riadiaceho dispečingu
Programovanie
Vykonanie skúšok a revízii

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA NOVÁ DUBNICA

Projekt a realizácia rekonštrukcie tepelného hospodárstva v meste Nová Dubnica
Rekonštrukcia primárnych a sekundárnych rozvodov
Výmena technológie OST a vybudovanie nových OST v obytných súboroch
Úpravy a rekonštrukcia CZT – zmena horúcovodného systému na teplovodný,
Oprava a rekonštrukcia strojovne kotolne
Dodávka a montáž 15 ks VS ,oprava a rekonštrukcia výmenníkových staníc (VS)
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre VS
Dodávka a montáž riadiaceho systému a centrálneho dispečingu
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

VODÁRENSKÁ NÁDRŽ TURČEK

Projekt, dodávka a montáž automatizovaného systému dispečerského riadenia vodárenskej nádrže

VODNÉ DIELO ŽILINA

Projekt, dodávka a montáž automatizovaného systému dispečerského riadenia vodného diela

GABOR BÁNOVCE nad BEBRAVOU

(II.etapa – dostavba výrobnej haly)
Meranie a regulácia pre stavbu „Dostavba výrobnej haly firmy GABOR – II.etapa Bánovce nad Bebravou“
Meracia a regulačná technika a prevádzkový rozvod silnoprúdu pre plynovú kotolňu a vzduchotechnické zariadenia
Pravidelný servis MaR

CERAM, a.s. ČAB (realizácia: rok 2001)

Kompletná dodávka, projekt, a montáž teplovodnej odovzdávacej stanice tepla vrátane MaR a prevádzkového rozvodu silnoprúdu (PRS) a riadiaceho systému Honeywell

CERAM a.s. ČAB – Výrobná hala Čab (realizácia: rok 2002)

Meranie a regulácia pre výrobnú halu CERAM a.s. Čab
Dodávka a montáž elektroinštalácie, meracej a regulačnej techniky, riadenia pre plynovú kotolňu, výmenníka tepla,
Montáž zariadení pre vykurovanie a odvetrávanie výrobnej haly

CERAM a.s. ČAB (realizácia: rok 2002)

Decentralizácia vykurovania v objektoch SO 01, SO 02, SO 03, SO 04
Dodávka a montáž elektroinštalácie, meracej a regulačnej techniky a riadenia

MERCEDES BRATISLAVA - Predaj a servis úžitkových a osobných vozidiel – I. a II.etapa

Projekt, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky (MaR) a prevádzkového rozvodu silnoprúdu (PRS) pre technologické zariadenia kotolne, strojovne ÚK a vzduchotechniky

SAM MYJAVA

Projekt, dodávka a montáž riadiaceho systému pre dispečerské riadenie práškového parného kotla s výkonom 50 t/h s plne automatizovanou prevádzkou
Pravidelný servis MaR

ELEKTROVOD ŽILINA

Projekt, dodávka a montáž riadiaceho systému pre dispečerské riadenie podnikovej kotolne, pozostávajúcej z dvoch parných kotlov, dvoch horúcovodných kotlov a troch výmenníkových staníc
Pravidelný servis MaR

COCA-COLA BEVERAGES Lúka

Projekt a realizácia prevádzkového rozvodu silnoprúdu a dispečerského riadenia plynovej kotolne

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL