Referencie - Zahraničie

Dodávka a montáž riadiacich systémov, meracej a regulačnej techniky.

PROMINVEST BANK KYJEV (Ukrajina)

Projekt, dodávka a montáž automatického riadenia výmenníkovej stanice a klimatizácie v prevádzkovej budove banky

YAZAKI UKRAJINA – Užhorod

Meranie a regulácia pre výrobnú halu
Dodávka a montáž elektroinštalácie, meracej a regulačnej techniky a riadenia pre plynovú kotolňu, výmenníka tepla
Dodávka a montáž zariadení pre vykurovanie a odvetrávanie výrobnej haly
Dodávka a montáž EPS

YAZAKI RUMUNSKO – Ploest

meranie a regulácia pre výrobnú halu
dodávka a montáž elektroinštalácie, meracej a regulačnej techniky, riadenia pre plynovú kotolňu, výmenníka tepla
Dodávka a montáž zariadení pre vykurovanie a odvetrávanie výrobnej haly
UNIPLET TREBÍČ (Česká republika)
Projekt, dodávka a montáž riadiaceho systému pre dispečerské riadenie centrálneho zdroja tepla pozostávajúceho z riadenia troch parných kotlov s výkonom 2x25 t/h a 1x10 t/h, s kombinovanými horákmi mazut- plyn, s plne automatizovanou prevádzkou napájania kotlov a reguláciou výkonu horákov s optimalizáciou spaľovania

UNIPLET TREBÍČ (Česká republika)

Projekt, dodávka a montáž riadiaceho systému pre dispečerské riadenie centrálneho zdroja tepla pozostávajúceho z riadenia troch parných kotlov s výkonom 2x25 t/h a 1x10 t/h, s kombinovanými horákmi mazut- plyn, s plne automatizovanou prevádzkou napájania kotlov a reguláciou výkonu horákov s optimalizáciou spaľovania

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL