RIADIACE SYSTÉMY

Riadiace systémy vyvinuté pre optimálne regulovanie teploty spaľovania, kontinuálne riadenie požadovaného výkonu a pre dosiahnutie maximálnej účinnosti kotlového zariadenia.

V oblasti výroby tepla z biomasy, s použitím najmodernejšej variabilnej technológie JUSTSEN riadiace systémy zabezpečujú kontinuálnym riadením výkonu a teploty spaľovania maximálnu účinnosť kotla aj pri veľmi rozdielnych výhrevných hodnotách spaľovaného paliva s minimálnym dopadom na životné prostredie.

 • DATALON Compact Plus
  Voľne programovateľná riadiaca jednotka
 • Datalon LCD
  Riadiaca jednotka s monochromatickým grafickým displejom
 • DataLON 2000
  Voľne programovateľná riadiaca jednotka s rozhraním pre siete LonWorks
 • SMART
  Riadiaca jednotka SMART so širokým použitím
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL