Riadiaci modul SMART

Modul smart ma široké použitie v oblasti regulačnej techniky. Jeho veľký počet vstupov a výstupov zaručuje ovládanie dostatočné veľa zariadení. Obsahuje jednovodičovú zbernicu 1-Wire(dalas) po ktorej komunikuje modul s teplomermi od firmy dalas (DS18B20 a pod.). Modul ma v sebe osadený procesor CY7C53150 od firmy Cypress s LON komunikáciou. Po LON komunikácii môže modul komunikovať s inými modulmi ako sú napríklad zobrazovacie grafické moduly(datalon 2000,datalon lcd) alebo ďalšie riadiace moduly (SMART,COMPACT).

Základné technické údaje

Vstupy
64 digitálnych vstupov 24VDC
8 analógových vstupov 0-10V
2 čitačové vstupy 24VDC
Výstupy
48 digitálnych výstupov
 Otvorený kolektor 5..36VDC/0,1A
8 analógových výstupov 4-20mA
Komunikačné zbernice
11-Wire jedno vodičová zbernica na dalas teplomery
1LON komunikácia
Display
2x7segment informačný display na zobrazenie stavu modulu

ostatné riadiace systemy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL