Riadiace systémy
meranie a regulácia

Projektovanie

Správne vypracovaná projektová dokumentácia je základom úspechu a spokojnosti zákazníka. Poskytujeme komplexné riešenia a služby v oblasti spracovania projektovej dokumentácie. Pri prvom kontakte so zákazníkom sa snažíme vžiť do jeho pozície, získať potrebné informácie a na základe technických, stavebných a priestorových požiadaviek navrhneme najoptimálnejšie riešenie.

V oblasti riadiacich systémov, meracej a regulačnej techniky ponúkame:

 • návrh systému riadenia v teplárenstve, vodárenstve a iných odvetviach priemyslu
 • spracovanie projektovej dokumentácie meracej a regulačnej techniky
  • pre kotolne a výmenníkové stanice
  • pre vodárenské objekty a vodné diela
  • pre technológiu vzduchotechník a klimatizácií
 • spracovanie projektovej dokumentácie riadiaceho systému a dispečerských pracovísk
  • pre riadenie inteligentných budov
  • pre riadenie kotolní s plynným, kvapalným a tuhým palivom
  • pre riadenie kotlovkotolní na biomasu
  • pre riadenie výmenníkových staníc
  • pre riadenie vodojemov a čerpacích staníc
  • pre riadenie čističiek odpadových vôd
  • pre riadenie vodných elektrární
  • pre riadenie odberu elektrickej energie ovládaním spotrebičov
  • spracovanie projektovej dokumentácie elektrických zariadení do 1000 V

ponúkane služby
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL