- BIOMASA
- KOTLY NA BIOMASU
- KOGENERÁCIA


- OSTATNÉ
KVALITA
Pri výstavbe nových biomasových zdrojov, DATATHERM ponúka riešenia zohľadňujúce požiadavky zákazníkov v maximálnej možnej miere.
PODPORA 24/7
Sem treba vymyslieť text o podpore, ktorá je poskytovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni po celý rok, monitorovanie.
INOVÁCIE
Sem treba vymyslieť text o Inováciach, v paár slovách.
SERVIS
Nikto si nekúpi nič, pokiaľ na to nebude mať garantovaný servis, otazkou je, či podporu a servis nedáme do jednej ikonu a miesto podpory dáme niečo iné.
Firma DATATHERM zastáva na Slovensku vedúce postavenie v oblasti biomasových technológii. Od roku 2003 dodala a naištalovala na Slovensku 29 biomasových kotlových systémov s celkovym instalovanym vykonom 85,0 MW. Doteraz najväčším projektom zrealizovaným firmou DATATHERM, je projekt rekonštrukcie CZT v meste Nová Dubnica s celkovým inštalovaným výkonom biomasových kotlov 16 MW. Ide o najväčší projekt s najvyšším inštalovaným výkonom na výrobu tepla z drevnej štiepky pre komunálnu sféru v rámci Slovenska. Firma dodava biomasove kotlove systémy aj na vyrobu energetickej slamy. Najvyšší celkový inštalovaný výkon na výrobu tepla z energetickej slamy na Slovensku je v meste Trenčín, kde boli dodané variabilné biomasové kotlové systémy JUSTSEN o celkovom inštalovanom výkone 2 x 4,0 MW.