KOTLY NA BIOMASU
Pri návrhu a výstavbe nových zdrojov na biomasu ponúka DATATHERM riešenia „šité na mieru“ pre konkrétneho zákazníka. Každý z doteraz úspešne inštalovaných kotlov na biomasu priniesol zákazníkovi benefity – efektívna prevádzka, vysoká tepelná a elektrická účinnosť, nízka produkcia emisií v spalinách a minimálne nároky na servis a údržbu. Každý kotol je vybavený vysoko výkonným a spoľahlivým automatizovaným riadiacim systémom s diaľkovým monitorovacím systémom, vyvinuté spoločnosťou DATATHERM na základe dlhoročných skúseností z inštalácii a prevádzkovanie biomasových kotlových systémov. Technici spoločnosti DATATHERM nainštalovali a uviedli do prevádzky kotly na pevnú biomasu od rôznych výrobcov a získali množstvo poznatkov a skúsenosti v tejto oblasti. Na základe získaných poznatkov, uprednostňujeme využívanie vysoko pokročilej technológie od dánskej spoločnosti JUSTSEN. Kotly a kotlové systémy DATATHERM poskytujú zákazníkovi benefity: - Vysoká účinnosť kotlového systému - Vysoká variabilita pri používaní rôznych druhov paliva. V tom istom kotle je možné spaľovať mokrú aj suchú pevnú biomasu. To znamená, že zákazník môže vždy použiť typ paliva, ktoré je dostupné na trhu - alebo to, ktoré je momentálne najlacnejšie. - Vodou chladený roštový systém a vodou chladené steny spaľovacej komory poskytujú benefit vo forme regulácie teploty v spaľovacej komore kotla na optimálne hodnoty v celom výkonovom rozsahu kotla. - Optimálna teplota horenia zaručuje nízke emisné hodnoty, čo má priaznivý dopad na životné prostredie, a zabraňuje topeniu popola čo predlžuje životnosť kotla. - Automatizovaná regulácia v celom rozsahu výkonu kotla - Vysokovýkonný automatizované RS a systémy SCADA - Kotly je možné vybaviť zariadením BOSB (bezobslužná prevádzka s občasnou kontrolou 24 až 72 hod) - Dopravníkové systémy na transport paliva a popola „šité na mieru“ v závislosti od typu paliva, prepravných kapacít, priestorových podmienok a skladovacích požiadaviek (žeriavový systém, reťazové dopravníky, závitovkové dopravníky, pásové dopravníky,...) - Mobilné kotolne (Kotly a príslušenstvo v kontajneroch, resp. kontajnerových jednotkách)

- TEPLOVODNÉ / HORÚCOVODNÉ KOTLY
Tepelný výkon: 300 kW* – 20 MW Tlak: 4,0 bar – 16,0 bar Teplota: 110°C – 160 °C Palivo: všetky typy pevnej biomasy** * DATATHERM ponúka kotly aj do výkonu 300 kW (špecifické technické riešenie) ** Ekologický drevný odpad (mokrý/suchý), drevná štiepka, drevné peletky, brikety, slama (repková, pšeničná, kukuričná), suchá rašelina - (biopalivo) bez škodlivého obsahu prídavných látok a prímesí ako PVC, chloridy,…

- PARNÉ KOTLY (NÍZKOTLAKÉ a STREDNOTLAKÉ)
Parný výkon: 800 kg/h – 30 t/h Tlak: do 30.0 bar Teplota: 160°C – 210 °C (saturovaná para) 211°C – 290 °C (prehriata para) Palivo: všetky typy pevnej biomasy* * Ekologický drevný odpad (mokrý/suchý), drevná štiepka, drevné peletky, brikety, slama (repková, pšeničná, kukuričná), suchá rašelina - (biopalivo) bez škodlivého obsahu prídavných látok a prímesí ako PVC, chloridy,…

- VYSOKOTLAKÉ PARNÉ KOTLY
Parný výkon: do 40 t/h* Tlak: až do 73.0 bar* Teplota: až do 490°C (prehriata para)* Palivo: všetky typy pevnej biomasy** * DATATHERM ponúka aj kotly vyšších parametrov (špecifické technické riešenie) ** Ekologický drevný odpad (mokrý/suchý), drevná štiepka, drevné peletky, brikety, slama (repková, pšeničná, kukuričná), suchá rašelina - (biopalivo) bez škodlivého obsahu prídavných látok a prímesí ako PVC, chloridy,…

- TECHNOLÓGIA JUSTSEN
Na základe získaných poznatkov, uprednostňujeme využívanie vysoko pokročilej a inovatívnej technológie od dánskej spoločnosti JUSTSEN. Dánska spoločnosť JUSTSEN zohráva v energetickej oblasti aktívnu úlohu už od roku 1960. Od svojho vzniku dodala viac než 3 000 komplexných biomasových kotlových systémov na výrobu tepla a pary z rôznych druhov ekologického drevného odpadu a energetickej slamy pre rôzne skupiny zákazníkov (drevospracujúce podniky, centrálni výrobcovia tepla, verejné inštitúcie, atď.) v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Ázii.

Biomasové kotlové systémy JUSTSEN sa vyznačujú vysokou variabilitou, ktorá umožňuje spaľovať rôzne typy pevnej biomasy v tom istom kotlovom zariadení. Preto je možné meniť v prípade potreby palivo, napríklad mokrú drevnú štiepku, resp. drevný odpad s vlhkosťou od 30 do 55 % za suché palivo s vlhkosťou od 7 – 29 % bez dopadu na zvýšenie emisií a bez zvýšeného zaťaženia kotla. Zmena paliva si vyžaduje len jednoduché úpravy na kotlovom zariadení a systéme riadenia. Variabilita modernej technológie spočíva aj v možnosti navrhnutia rôznych dopravných systémov pre transport paliva v závislosti od jeho kvality, veľkosti a obsahu vody. Kotlové systémy spĺňajú náročné kritériá technológie BAT a všetky požiadavky v zmysle platných zákonných predpisov o ochrane životného prostredia.

Kotly a kotlové systémy JUSTSEN poskytujú zákazníkovi benefity:
- Vysoká účinnosť kotlového systému a kotlov - Vysoká variabilita pri používaní rôznych druhov paliva. V tom istom kotle je možné spaľovať mokrú aj suchú pevnú biomasu. To znamená, že zákazník môže vždy použiť typ paliva, ktoré je dostupné na trhu - alebo to, ktoré je momentálne najlacnejšie. - Vodou chladený roštový systém a vodou chladené steny spaľovacej komory poskytujú benefit vo forme regulácie teploty v spaľovacej komore kotla na optimálne hodnoty v celom výkonovom rozsahu kotla. - Optimálna teplota horenia zaručuje nízke emisné hodnoty, čo má priaznivý dopad na životné prostredie, a zabraňuje topeniu popola čo predlžuje životnosť kotla. - Automatizovaná regulácia v celom rozsahu výkonu kotla - Kotly je možné vybaviť zariadením BOSB (bezobslužná prevádzka s občasnou kontrolou 24 až 72 hod) - Dopravníkové systémy na transport paliva a popola „šité na mieru“ v závislosti od typu paliva, prepravných kapacít, priestorových podmienok a skladovacích požiadaviek (žeriavový systém, reťazové dopravníky, závitovkové dopravníky, pásové dopravníky,...) - Mobilné kotolne (Kotly a príslušenstvo v kontajneroch, resp. kontajnerových jednotkách)
- VODOU CHLADENÝ ROŠT
Kotly JUSTSEN sú vybavené technológiou vodou chladeného stupňovitého pohyblivého roštu. Vodou chladený rošt poskytuje užívateľovi výhodu spaľovania rozdielnych typov pevnej biomasy – mokré alebo suché – v tom istom kotle. Technológia poskytuje užívateľovi možnosť výberu paliva podľa ceny a dostupnosti. Teplota v spaľovacej komore kotla je vďaka vodou chladenému roštu optimálne regulovaná v závislosti od vlhkosti a výhrevnosti spaľovaného paliva.

Obrázok (bude poskytnutý v krátkej dobe):

Biomasové kotolne s vodou chladenou technológiou sú flexibilné, efektívne a extrémne spoľahlivé.
Vodou chladený rošt poskytuje nasledovné výhody:
• v jednom kotle sú spaľované rôzne typy pevnej biomasy - suché typy biomasy (od 7% - 29% vody z celkovej hmotnosti) - mokré typy biomasy (od 30% - 55% vody z celkovej hmotnosti) • spaľovanie palív s rozdielnou vlhkosťou nemá negatívny dopad na životné prostredie • eliminuje vytváranie spekancov a usadenín na povrchu roštu a na teplo-výmenných plochách kotla • umožňuje zužitkovanie tepla z chladiaceho okruhu roštu • Zmena paliva si vyžaduje len jednoduché úpravy na kotlovom zariadení: - nastavenie riadiaceho systému - krátkodobá odstávka - jednoduché úpravy na kotle

Výhody kotlov JUSTSEN s vodou chladeným roštom v porovnaní s dostupnými kotlami na trhu: • U oboch konštrukcií stupňovitých roštov (vodou chladený a vzduchom chladený) je primárny vzduch privádzaný cez prieduchy v spodnej časti roštu po celej jeho ploche. Hlavným benefitom vodou chladeného roštu je efektívnejšie chladenie. Vodou chladený rošt je chladený primárnym vzduchom a prostredníctvom vody cirkulujúcej v systéme kotla a v trubkách uložených pod segmentami roštu, zatiaľ čo vzduchom chladený rošt je chladený výhradne primárnym spaľovacím vzduchom • Voda má vyšší koeficient prenosu tepla ako vzduch a preto je v porovnaní so vzduchom účinnejšia ako chladivo • Voda použitá na chladenie roštu je opätovne využitá v systéme kotla a preto nedochádza k strate energie • Regulácia teploty vody na požadovanú hodnotu je jednoduchšia ako pri vzduchu a tým je zabezpečená efektívnejšia ochrana kotla s pozitívnym dopadom na životnosť a interval údržby

DOPLNIT:

- KOGENERÁCIA DOPLNIT:
- RIADIACE SYSTÉMY, SCADA, MaR DOPLNIT:
- KOMPLEXNÉ RIEŠENIA/PROJEKTY NA KĽÚČ DOPLNIT:
KVALITA
Pri výstavbe nových biomasových zdrojov, DATATHERM ponúka riešenia zohľadňujúce požiadavky zákazníkov v maximálnej možnej miere.
PODPORA 24/7
Sem treba vymyslieť text o podpore, ktorá je poskytovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni po celý rok, monitorovanie.
INOVÁCIE
Sem treba vymyslieť text o Inováciach, v paár slovách.
SERVIS
Nikto si nekúpi nič, pokiaľ na to nebude mať garantovaný servis, otazkou je, či podporu a servis nedáme do jednej ikonu a miesto podpory dáme niečo iné.
Firma DATATHERM zastáva na Slovensku vedúce postavenie v oblasti biomasových technológii. Od roku 2003 dodala a naištalovala na Slovensku 29 biomasových kotlových systémov s celkovym instalovanym vykonom 85,0 MW. Doteraz najväčším projektom zrealizovaným firmou DATATHERM, je projekt rekonštrukcie CZT v meste Nová Dubnica s celkovým inštalovaným výkonom biomasových kotlov 16 MW. Ide o najväčší projekt s najvyšším inštalovaným výkonom na výrobu tepla z drevnej štiepky pre komunálnu sféru v rámci Slovenska. Firma dodava biomasove kotlove systémy aj na vyrobu energetickej slamy. Najvyšší celkový inštalovaný výkon na výrobu tepla z energetickej slamy na Slovensku je v meste Trenčín, kde boli dodané variabilné biomasové kotlové systémy JUSTSEN o celkovom inštalovanom výkone 2 x 4,0 MW.